Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja
Strona Główna

Start
Gazetka Lokalna
Kategorie Aktualności

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Ochrona Środowiska
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-11-19
0.05%
3,8786
0.10%
4,2928
0.05%
3,9113
0.04%
5,0238
Znajdź nas na Facebook'u
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJĘ PROGRAMÓW TURYSTYKI I PROWADZEDNIE BAZY NOCLEGOWEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY"

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:

"PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJĘ PROGRAMÓW TURYSTYKI I PROWADZEDNIE BAZY NOCLEGOWEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY"

Raciechowice, dnia 06.08.2018 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJĘ PROGRAMÓW TURYSTYKI I PROWADZEDNIE BAZY NOCLEGOWEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY"

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:

"PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI ORGANIZACJĘ PROGRAMÓW TURYSTYKI I PROWADZEDNIE BAZY NOCLEGOWEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY"

Raciechowice, dnia 08.03.2018 r.
Ogłoszenie o konkursie pn. UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza konkurs:

UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Raciechowice, dnia 30.11.2017 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego pn. "WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROWADZENIA OŚRODKA WSPARCIA – KLUBU SAMOPOMOCY W 2018 ROKU."

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,,WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROWADZENIA OŚRODKA WSPARCIA – KLUBU SAMOPOMOCY W 2018 ROKU.

Raciechowice, dnia 27.11.2017 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU

Raciechowice, dnia 27.11.2017 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

Konkurs na stanowisko dyrektora w Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach

Raciechowice, dnia 18.01.2017 r.
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 1 uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27.10.2016 r w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Raciechowice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Raciechowice.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugraciechowice

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Raciechowice, dnia 29.11.2016 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie, pn.: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2017 ROKU

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2017 ROKU

Raciechowice, dnia 25.11.2016 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie, pn.: OTWARTY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,,WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROWADZENIA OŚRODKA WSPARCIA – KLUBU SAMOPOMOCY W 2017 ROKU.

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

OTWARTY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,,WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROWADZENIA OŚRODKA WSPARCIA – KLUBU SAMOPOMOCY W 2017 ROKU.

Raciechowice, dnia 25.11.2016 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie:

„UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Raciechowice, dnia 25.07.2016 r.
Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Działając na podstawie §1 uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych Gminy Raciechowice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza siędo składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Raciechowice.

Raciechowice, dnia 18.07.2016 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH URZĘDU GMINY RACIECHOWICE I BUDYNKACH SZKOLNYCH GMINY RACIECHOWICE.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016, ogłasza:

OTWARTY KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN.
„UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH URZĘDU GMINY RACIECHOWICE I BUDYNKACH SZKOLNYCH GMINY RACIECHOWICE”.


Raciechowice, dnia 03.03.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2016 roku.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2016 roku.

Raciechowice, dnia 25.11.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. ,,Dowóz dzieci niepełnosprawnych w 2016 roku”.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.

"Dowóz dzieci niepełnosprawnych w 2016 roku”.

Raciechowice, dnia 25.11.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania od 4 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.”

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.

Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania od 4 stycznia do 30 czerwca 2016 roku".

Raciechowice, dnia 25.11.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wykonania zadania publicznego pn. „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach Urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice” w roku 2016.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację wykonania zadania publicznego pn.

„UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH URZĘDU GMINY RACIECHOWICE I BUDYNKACH SZKOLNYCH GMINY RACIECHOWICE”.

Raciechowice, dnia 25.11.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2015 roku

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Raciechowice, dnia 29.05.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładów własnych przy aplikowaniu i realizacji zadań publicznych z zakresu kultury"

Wójt Gminy Raciechowice, na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 15 i art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXV/302/14 Rady Gminy Raciechowice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2105, ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie:

„Wyłonienie podmiotu zwanego daje operatorem, który opracuje i wdroży program regrantingowy na 2015 r. w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu"

Raciechowice, dn. 07.04.2015 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie edukacji pn. „Organizacja obozu edukacyjnego dla dzieci z terenu Gminy Raciechowice”

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. ze zm.) uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie edukacji pn.

„Organizacja obozu edukacyjnego dla dzieci z terenu Gminy Raciechowice”.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie edukacji pn. „ Organizacja obozu edukacyjnego dla dzieci z terenu Gminy Raciechowice” stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Raciechowice nr 37/2015 z dnia 02 styczeń 2015.

Raciechowice, dn. 02.01.2015 r.

OGŁOSZENIA O KONKURSACH 2014


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2015 roku

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Raciechowice, dn. 03.12.2014 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach Urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice”.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie: „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach Urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice”.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach Urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice” stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Raciechowice nr 1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Raciechowice, dn. 01.12.2014 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz art. 3ust. 3,art. 11, art.13 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu osłonowego -„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.”

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 3 /2014

Raciechowice, dn. 01.12.2014 r.
Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Raciechowice z dnia z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2015 rok.

Raciechowice, dn. 01.12.2014 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 175,poz 1362 z późn. zm.) oraz art. 3ust. 3,art. 11, art.13 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, tj. z m) oraz uchwały Nr XIII/125/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu osłonowego - „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.” Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 1 września do 31 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 543/B/2014

Raciechowice, dn. 31.07.2014 r.
Zarządzenie nr 464/2014 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 8 stycznia 2014 roku. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2014 rok.

Raciechowice, dn. 08.01.2014 r.

OGŁOSZENIA O KONKURSACH 2013


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2014 roku

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XX/188/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Raciechowice, dn. 10.12.2013 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach Urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice”.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. ze zm.) oraz uchwały Nr XX/188/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie: „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice”.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach urzędu Gminy Raciechowice i budynkach szkolnych Gminy Raciechowice” stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Raciechowice nr 444/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

Raciechowice, dn. 27.11.2013 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Wójt Gminy Raciechowice, działając na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 175,poz 1362 z późn. zm.) oraz art. 3ust. 3,art. 11, art.13 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, tj. z m) oraz uchwały Nr XX/188/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 442/2013

Raciechowice, dn. 27.11.2013 r.

Informacje o konkursach publikowane są w formacie PDF.Kontakt
Urząd Gminy
Raciechowice


32-415 Raciechowice 277

tel: (012) 37-25-201
fax: (012)37-25-200

wojt@raciechowice.pl

Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
tel. kom. 607 916 519

Numery rachunków bankowych
Polska - Słowacja
Ankieta 2017 - Informacja - Uchwała Antysmogowa
INFORMACJA - SOLARY I FOTOWOLTAIKA
fotowoltanika
PUK Raciechowice
PUK Raciechowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Raciechowice Sp. z o.o.

32-415 Raciechowice 197
(Dawny budynek RSP)

www.pukraciechowice.pl

Menu


Strona główna
Oferta
Ceny i stawki opłat
Schemat organizacyjny
Druki do pobrania
Przetargi
Konkurs
Przetargi
Przetargi
Raciechowice - film
GOPS Raciechowice
Przetargi
Karta Dużej Rodziny
Przetargi
Gospodarka odpadami
Partnerstwo
Wybory i Referenda
PUK Raciechowice

Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

Menu

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum - 06.09.2015
Wybory ławników 2016 - 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołeckie 2015
Program usuwania azbestu
Certyfikat
Gmina Fairpaly 2009
BOK PGNiG

Usuwanie eternitu
Przetargi
Projekt PO IG 8.3
OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
Beskid Wyspowy
Odkryj Beskid Wyspowy
Drogi
Przetargi
Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
Covenant of Mayors
Szkoła Muzyczna
Przetargi
Wybory Sołeckie 2013
Przetargi
Partnerstwo
Partnerstwo
Zobacz koniecznie
Beskid Art Deco
Beskid Art Deco
Fundusze Europejskie
Agencja Rynku Rolnego
Partnerstwo
Konsultacje Społeczne 2015
Przetargi