Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja
Strona Główna

Start
Gazetka Lokalna
Kategorie Aktualności

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Ochrona Środowiska
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2019-11-19
0.05%
3,8786
0.10%
4,2928
0.05%
3,9113
0.04%
5,0238
Znajdź nas na Facebook'u
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego


2016

RGPiN.6733.01.2016 - decyzja nr 1/16 | Obwieszczenie

2015

RGPiN.6733.04.2015 - decyzja nr 4/2015 | Załącznik nr 2

RGPiN.6733.03.2015 - decyzja nr 3/2015


Raciechowice, 2015-12-09

RGPiN.6733.03.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.267 ) art.53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 20003 r., Nr 80, poz. 717) zawiadamia się,
że na wniosek z dnia 08-08-2015 (data wpływu 07-12-2015 r.) pełnomocnika inwestora, którym jest : Pani Sandra Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”.

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych wg załączonego poniżej wykazu.

Projektowana inwestycja będzie się charakteryzowała następującymi parametrami :
- budowa magistrali wodociągowej na terenie gminy Raciechowice o średnicy dn160-400mm, łącznej długości 24400m;
- budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Czasław o średnicy dn90-150, łącznej długości 6500m ;
- budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Poznachowice Górne o średnicy dn90-150, łącznej długości 4000m;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czesław o średnicy dn160-600, łącznej długości 6500m;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poznachowice Górne o średnicy dn160-600, łącznej długości 3500m

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, pokój nr 14, w godz. od 800 do 1500, tel. 012/ 3725213.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas

Pełna treść obwieszczenia do pobrania

Raciechowice, 2013-03-14

RGPiN.6733.01.2013


Z A W I A D O M I E N I E/ O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z zm.) art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 20003 r., Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 04-03-2013 r. na wniosek inwestora którym jest: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Rejon Dystrybucji Gazu Limanowa z siedzibą : 34-600 Limanowa, ul. Ks. Łazarskiego 14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sieci gazowej z rur PE 100 SDR 11 dn 63 mm przebiegającej przez dz. nr ewidencyjny : 779/2, 781/3, 781/4, 783/4, 784/6,784/5, 783/1, 758, 787/1, 788/2, 788/9, 788/5 w miejscowości Poznachowice Górne, gmina Raciechowice. Zamierzenie inwestycyjne na tym terenie polegać będzie na : budowie sieci gazowej dn 63 PE z przyłączami do 5 budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 012/ 3725213.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2011-01-14

RGPiN 733/86/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice


Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest: PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą: 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 a działająca przez pełnomocnika którym jest : p. Tomasz Kowal, przedstawiciel firmy ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., 30-390 Kraków, ul. Zawiła 61. zostało wszczęte w dniu 2010-12-06 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 8390 Gruszów w miejscowości Gruszów, gmina Raciechowice”. na terenie działki/działek nr ewidencyjny 265/1 w Gruszowie.

W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
Klasyfikacja przedsięwzięcia
Lokalizacja wnioskowanej inwestycji

Decyzja w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego


Raciechowice, 2010-12-29

RGPiN 733/79/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice


Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest: Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 zostało wszczęte w dniu 2010-12-01 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1. Rozbudowie oświetlenia ulicznego ze stacji trafo nr 33793 w Czasławiu na działkach o nr ewidencyjnych 328, 266, 357/1, położonych w miejscowości Czasław oraz na działkach o nr ewidencyjnych 266, 267, 577 położonych w miejscowości Raciechowice.

2. Rozbudowie oświetlenia ulicznego ze stacji trafo nr 3735 w Raciechowicach na działkach o nr ewidencyjnych 247, 577 położonych w miejscowości Raciechowice.

3. Rozbudowie oświetlenia ulicznego ze stacji trafo nr 3736 w Raciechowicach na działkach o nr ewidencyjnych 543/10, 577 położonych w miejscowości Raciechowice.
na terenie działki/działek nr ewidencyjny: 328, 266, 357/1 w Czasławiu i nr ewid. 266, 267, 247, 543/10 w Raciechowicach.

W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2010-12-06

RGPiN 733/78/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice


Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest:

Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277

zostało wszczęte w dniu 2010-11-30 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewidencyjnych 297/2, 278, 266, 100 położonych w miejscowości Czasław, gmina Raciechowice.”

na terenie działki/działek nr ewidencyjny 297/2, 278, 266, 100 w Czasławiu.

W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2010-12-03

RGPiN 733/76/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice


Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest:

Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277

zostało wszczęte w dniu 2010-11-29 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewidencyjnych 722, 736, 721, 720, 719, 459, 233/2 położonych w miejscowości Gruszów, gmina Raciechowice” na terenie działki/działek nr ewidencyjny 722, 736, 721, 720, 719, 459, 233/2 w Gruszowie.

W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2010-12-02

RGPiN 733/74/2010


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciechowice


Zgodnie z art.52, art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora, którym jest:
Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277
zostało wszczęte w dniu 2010-11-26 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewidencyjnych 502, 505, 510 położonych w miejscowości Czasław, gmina Raciechowice”, na terenie działki/działek nr ewidencyjny 502, 505, 510 w Czasławiu.

W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego wywieszenia lub ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2010-11-10

RGPiN 733/69/OB/2010


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z zm.) art.53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 20003 r., Nr 80, poz. 717) zawiadamia się, że w dniu 10-11-2010 r. na wniosek Gminy Raciechowice reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy p. Jerzego Szymoniaka z siedzibą 32-415 Raciechowice 277 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odnowa centrum wsi Gruszów”. na obszarze położonym w miejscowości Gruszów obejmującym działki: nr 260, 244, 253, 231, 230, 258. Zamierzenie inwestycyjne na tym terenie polegać będzie na:
1. budowie oświetlenia typu parkowego i ulicznego drogi gminnej w centrum wsi Gruszów i towarzyszącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z podziemną i nadziemną infrastrukturą techniczną.
W związku z zamiarem powiększenia zakresu inwestycji istnieje konieczność uwzględnienia w/w dodatkowych działek dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Odnowa centrum wsi Gruszów”.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń.Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 012/ 3725213.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2010-10-12

RGPiN/7331/12/2010


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.52, art.53 / Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek inwestora którym jest : Gmina Raciechowice reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy p. Jerzego Szymoniaka z siedzibą 32-415 Raciechowice 277 z siedzibą : 32-415 Raciechowice 227 została w dniu 2010-10-12 wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie działek nr ewidencyjny 233/3, 233/2,256, 488, 458/1, 458/2, 487, 234,489, 490, 232 w Gruszowie dla inwestycji : obiektów infrastruktury technicznej jako przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Odnowa centrum wsi Gruszów” Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na:

  1. budowie oświetlenia typu ulicznego i parkowego drogi gminnej w centrum wsi Gruszów oraz oświetlenie boiska sportowego i towarzyszącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z podziemną i nadziemną infrastrukturą techniczną.
  2. przebudowie i remoncie sieci kanalizacji opadowej wzdłuż drogi gminnej na obszarze centrum wsi Gruszów
  3. przebudowie odcinków sieci energetycznej NN i teletechnicznej z napowietrznej na kablową, podziemną.
  4. remoncie i przebudowie istniejących stawów rybnych.
  5. budowie chodnika pieszego wzdłuż drogi gminnej oraz utwardzonych ścieżek rekreacyjnych w rejonie boisk sportowych i stawów rybnych.
  6. budowie zatoki i wiaty przystankowej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych na obszarze ustalonego zakresu inwestycji.
  7. budowie elementów małej architektury, stylizowanych tablic informacyjnych, ławek parkowych oraz innych urządzeń parkowych, placu zabaw dla dzieci, barierek i ogrodzeń.
  8. przebudowie i remoncie drogi gminnej z uwzględnieniem wjazdów na posesje na obszarze ustalonego zakresu inwestycji.

Decyzja została wydana i podpisana przez Wójta Gminy Raciechowice. W związku z tym informuje się , że w terminie do 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z treścią decyzji. Decyzja została także zamieszczona na stronach internetowych U.G. Raciechowice.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2010-11-10

RGPiN 733/68/OB/2010


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 - jednolity tekst z zm.) art.53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 20003 r., Nr 80, poz. 717) zawiadamia się, że w dniu 10-11-2010 r. na wniosek Gminy Raciechowice reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy p. Jerzego Szymoniaka z siedzibą 32-415 Raciechowice 277 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie: obiektu infrastruktury technicznej – pn. BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO SZALETU PUBLICZNEGO – TYPOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI I SIECIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : instalacji elektrycznej NN, wody i kanalizacji sanitarnej. na terenie działki nr 159/11 w miejscowości Raciechowice.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu zainteresowani mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Raciechowicach, pokój nr 11, w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 012/ 3725213.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas
2009

RGPiN - 733 / 16 / 2009
RGPiN - 733 / 17 / 20092008

otwarty konkurs na realizację w 2008 roku zadań publicznych - formularz oferty2007

RGPiN-7610/02/2007
RGPiN-7610/01/2007
RGPiN-733/88/2007
RGPiN/761/INF/02/2007
RGPiN/761/INF/01/2007
RGPiN 733/49/2007
otwarty konkurs na realizację w 2007 roku zadań publicznych - formularz oferty2006

RR-7610/P/01/2006
RR/7610/04/2006
RR/7610/03/2006
RR/7610/02/2006
RR/7610/01/2006
RR/7331/61/2006
RR/7331/45/2006 obw
RR/7331/45/2006
7330/53/2006
7331/01/2006
7331/36/2006
2006/05/15 733/36/2005
RR/761/INF/01/2006
733/01/2006

2005


Pobierz skompresowane w pliku .zip


2004


Pobierz skompresowane w pliku .zip


2003


Pobierz skompresowane w pliku .zipKontakt
Urząd Gminy
Raciechowice


32-415 Raciechowice 277

tel: (012) 37-25-201
fax: (012)37-25-200

wojt@raciechowice.pl

Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
tel. kom. 607 916 519

Numery rachunków bankowych
Polska - Słowacja
Ankieta 2017 - Informacja - Uchwała Antysmogowa
INFORMACJA - SOLARY I FOTOWOLTAIKA
fotowoltanika
PUK Raciechowice
PUK Raciechowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Raciechowice Sp. z o.o.

32-415 Raciechowice 197
(Dawny budynek RSP)

www.pukraciechowice.pl

Menu


Strona główna
Oferta
Ceny i stawki opłat
Schemat organizacyjny
Druki do pobrania
Przetargi
Konkurs
Przetargi
Przetargi
Raciechowice - film
GOPS Raciechowice
Przetargi
Karta Dużej Rodziny
Przetargi
Gospodarka odpadami
Partnerstwo
Wybory i Referenda
PUK Raciechowice

Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

Menu

Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum - 06.09.2015
Wybory ławników 2016 - 2019
Wybory do Izb Rolniczych 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołeckie 2015
Program usuwania azbestu
Certyfikat
Gmina Fairpaly 2009
BOK PGNiG

Usuwanie eternitu
Przetargi
Projekt PO IG 8.3
OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
Beskid Wyspowy
Odkryj Beskid Wyspowy
Drogi
Przetargi
Kancelaria Radcy Prawnego
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
Covenant of Mayors
Szkoła Muzyczna
Przetargi
Wybory Sołeckie 2013
Przetargi
Partnerstwo
Partnerstwo
Zobacz koniecznie
Beskid Art Deco
Beskid Art Deco
Fundusze Europejskie
Agencja Rynku Rolnego
Partnerstwo
Konsultacje Społeczne 2015
Przetargi