Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja

Start
Strona Główna
Kategorie Aktualności
Gazetka Lokalna

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2016-05-27
Kursy walut strzałka 0.73%
3,9393
Kursy walut strzałka 0.40%
4,4063
Kursy walut strzałka 0.51%
3,9795
Kursy walut strzałka 0.69%
5,7738
Znajdź nas na Facebook'u
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raciechowice, 20.05.2016 r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:

- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007,

z wniosku z dnia 23.03.2016r. uzupełnionego w dniu 12.05.2016r. i w dniu 20.05.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawiezainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 2016-05-19.

Nasz znak: RGPiN.6220.4.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia z dnia 14.04.2016r. uzupełniony w dniu 06.05.2016r. Inwestora: TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozszerzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie TRASZKAN S.F.Z. Sroka Spółka jawna z siedzibą w 32-413 Zegartowice 105" zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 241, 243/2, 242, 246, 245/2, 224/2, 225/2, 210/4, obręb Zegartowice. Zakres inwestycji obejmuje:

1. rozbudowę o nowe maszyny i urządzenia linii do segregacji odpadów – zwiększenie wydajności,
2. zainstalowanie linii do segregacji i przetwarzania stłuczki szklanej,
3. budowę hali i zainstalowanie urządzeń do przetwarzania odpadów budowlanych,
4. przetwarzanie odpadów w kierunku wytworzenia paliwa alternatywnego z wykorzystaniem linii sortowniczej.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia nie przekracza 20.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 16.05.2016r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 16 maja 2016r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:
- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007,

z wniosku z dnia 23.03.2016r. uzupełnionego w dniu 12.05.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz UndasRaciechowice, 2016-04-15

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 11.04.2016r. Inwestora: p. Krzysztofa Leśniak STOLARSTWO z siedzibą: ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa budynku produkcyjno magazynowego stolarni z częścią biurową na działce nr ewid. 682 w miejscowości Raciechowice.

że na wniosek z dnia 22.03.2016r. uzupełniony w dniu 08.04.2016r. Inwestora: p. Janusz Lato zam. ul. Konfederatów Barskich 11, 33-383 Tylicz, p. Radosław Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków p. Rafał Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków,Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron niniejszego postępowania nie przekracza 20.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce Informacje o środowisku.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2016-04-12

Nasz znak: RGPiN.6220.1.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.03.2016r. uzupełniony w dniu 08.04.2016r. Inwestora: p. Janusz Lato zam. ul. Konfederatów Barskich 11, 33-383 Tylicz, p. Radosław Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków p. Rafał Roborzyński zam. ul. Dauna 18, 30-566 Kraków,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 200 kW i o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ewid. 619/3 w miejscowości Raciechowice.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie trzech farm fotowoltaicznych poprzez montaż i instalacje paneli słonecznych o łącznej mocy nie przekraczającej 200 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna moc farm wyniesie do 600 kW. Każdy z Wnioskodawców będzie posiadał własną farmę fotowoltaiczną. Zakres planowanego przedsięwzięcia dla każdej z farm obejmuje między innymi montaż: urządzeń infrastruktury technicznej (stelaż pod panele fotowoltaiczne i falowniki, składający się głównie z kształtek aluminiowych lub ze stali ocynkowanej), obiektów liniowych (kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora), paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 255 do 350 W (w zależności od dostępnej oferty na rynku w czasie realizacji), stacji transformatorowej na słupie o mocy 250 kW, instalacji oświetleniowej, monitoringu oraz ogrodzenia. Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna stałoprądowa będzie przetwarzana w falownikach (inwerterach) na energię elektryczną zmiennoprądową o napięciu 400 V i odprowadzana kablami do stacji transformatorowej, w której zostanie podwyższone napięcie do poziomu linii energetycznej średniego napięcia (15 kV lub 30 kV), a następnie doprowadzona kablem do linii średniego napięcia. Obszar inwestycji każdej z farm nie przekroczy 0,5 ha. Łączna powierzchnia wszystkich farm wyniesie mniej niż 1,2644 ha.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciechowice bip.malopolska.pl/ugraciechowice w zakładce ochrona środowiska.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 2016-03-29

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23.03.2016r. Inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach z siedzibą: ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
Przebudowa dróg powiatowych Nr K1622, K1623, K1959, K1960, K1962 na terenie gminy Raciechowice, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.:
- droga K1622 – nr działek: 359, 361 obręb Dąbie 0003; 535 obręb Poznachowice Górne 0011;
- droga K1623 – nr działek: 333 obręb Zegartowice 0014; 141, 273 obręb Krzesławice 0007;
- droga K1959 – nr działek: 8, 207 obręb Mierzeń 0010; 54 obręb Komorniki 0006,
- droga K1960 – nr działek: 423, 736, 773 Gruszów 0004; 13 obręb Kawec 0005,
- droga K1962 – nr działek: 141 obręb Krzesławice 0007.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o udo­stęp­nia­niu infor­mac­ji o śro­do­wis­ku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wis­ka oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wis­ko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.) zasto­so­wano prze­pis art. 49 Ko­deksu pos­tę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go sta­no­wią­cy, że stro­ny mogą być za­wia­da­mia­ne o de­cyz­jach i in­nych czyn­noś­ciach orga­nów ad­mini­stra­cji pub­licz­nej przez ob­wiesz­cze­nie lub w inny zwy­cza­jowo przy­jęty spo­sób pub­licz­nego ogła­sza­nia. W przy­pad­ku za­wia­da­mia­nia stron przez pub­licz­ne ob­wiesz­czenie, do­ręcz­enie uwa­ża się za do­ko­na­ne po upły­wie 14 dni od dnia pub­licz­nego ob­wiesz­czenia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 30.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 30.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2”

z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 28.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 28 grudnia 2015r. o uzupełnieniu decyzji z dnia 15 grudnia 2015r. znak: RGPiN.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice".

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 16.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2" z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 15.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Raciechowice, 09.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 9 grudnia 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2”,

z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 27.11.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 10.11.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 10 listopada 2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.10.2015r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.


Postanowienie z dnia 10 listopada 2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.10.2015r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • Postanowienie z dnia 10 listopada 2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.10.2015r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania


  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 21.10.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E


  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)(tj. Dz. U. 2013 poz.267)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 21 pażdziernika 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

  z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.


  Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania


  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 2015-08-11

  Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz.267)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 30.07.2015r. zmieniony w dniu 11.08.2015r. Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2", realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 559/2, obręb: Raciechowice.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

  Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień.

  Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


  Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie ewidencyjnej:

 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ_6_oczyszczalnia - dokument do pobrania


  Karta informacyjna przedsięwzięcia:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - dokument do pobrania

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 2015-08-11

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 28.07.2015r. zmieniony w dniu 11.08.2015r. Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”.

  Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Ponieważ liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o udo­stęp­nia­niu infor­mac­ji o śro­do­wis­ku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wis­ka oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wis­ko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.) zasto­so­wano prze­pis art. 49 Ko­deksu pos­tę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go sta­no­wią­cy, że stro­ny mogą być za­wia­da­mia­ne o de­cyz­jach i in­nych czyn­noś­ciach orga­nów ad­mini­stra­cji pub­licz­nej przez ob­wiesz­cze­nie lub w inny zwy­cza­jowo przy­jęty spo­sób pub­licz­nego ogła­sza­nia. W przy­pad­ku za­wia­da­mia­nia stron przez pub­licz­ne ob­wiesz­czenie, do­ręcz­enie uwa­ża się za do­ko­na­ne po upły­wie 14 dni od dnia pub­licz­nego ob­wiesz­czenia.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.


  Mapy ewidencyjne z przebiegiem trasy kanalizacji sanitarnej i oraz sieci wodociągowej i obiektów towarzyszących:

 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 1 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 2 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 3 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 4 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 5 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 6 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ_6_oczyszczalnia - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 7 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 8 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 9 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 10 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 11 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 12 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 13 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 14 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 15 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 16 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 17 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 18 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 19 - dokument do pobrania


  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - dokument do pobrania

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 10.07.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E


  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  że w dniu 10.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice

  z wniosku z dnia 04.02.2015r. inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 25.06.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
  o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice, z wniosku z dnia 04.02.2015r. Inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 12.06.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 12 czerwca 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice,

  z wniosku z dnia 04.02.2015r. Inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 12.02.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz.267)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 04.02.2015r. Pana Adama Kuca prowadzącego działalność gospodarczą pn. AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice, realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 675, obręb: Raciechowice.,

  Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 18.11.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  że w dniu 18.11.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,,

  z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.) uzupełnionego w dniu 26.09.2014r. inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działającego przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 03.11.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,

  z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.), uzupełnionego w dniu 26.09.2014r Inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działająca przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 17.10.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 17 października 2014r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,

  z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.), uzupełnionego w dniu 26.09.2014r Inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działająca przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 25.07.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w dniu 25.07.2014r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki" z wniosku z dnia 23.05.2014r. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 09.07.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 23.05.2014r. (data wpływu 23.05.2014r.), Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 24.06.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodek

 • Kontakt
  Urząd Gminy
  Raciechowice


  32-415 Raciechowice 277

  tel: (012) 37-25-201
  fax: (012)37-25-200

  wojt@raciechowice.pl

  Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
  tel. kom. 607 916 519

  Numery rachunków bankowych
  PUK Raciechowice
  PUK Raciechowice
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Raciechowice Sp. z o.o.

  32-415 Raciechowice 197
  (Dawny budynek RSP)

  www.pukraciechowice.pl

  Menu


  Strona główna
  Oferta
  Ceny i stawki opłat
  Schemat organizacyjny
  Druki do pobrania
  Przetargi
  Konkurs
  Przetargi
  Przetargi
  GOPS Raciechowice
  Przetargi
  Karta Dużej Rodziny
  Przetargi
  Wybory i Referenda
  PUK Raciechowice

  Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

  Menu

  Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
  Wybory Parlamentarne 2015
  Referendum - 06.09.2015
  Wybory ławników 2016 - 2019
  Wybory do Izb Rolniczych 2015
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
  Wybory Prezydenta RP 2015
  Wybory Sołeckie 2015
  Program usuwania azbestu
  Certyfikat
  Gmina Fairpaly 2009
  BOK PGNiG

  Usuwanie eternitu
  Przetargi
  Projekt PO IG 8.3
  OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
  ECDL - szkolenia
  Partnerstwo
  Beskid Wyspowy
  Odkryj Beskid Wyspowy
  Nieruchomości
  Biuro Nieruchomości - Stanisław Spytek
  Kancelaria Radcy Prawnego
  Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
  Drogi
  Przetargi
  Covenant of Mayors
  Szkoła Muzyczna
  Przetargi
  Wybory Sołeckie 2013
  Przetargi
  Partnerstwo
  Partnerstwo
  Zobacz koniecznie
  Beskid Art Deco
  Beskid Art Deco
  Fundusze Europejskie
  Agencja Rynku Rolnego
  Partnerstwo
  Konsultacje Społeczne 2015
  Przetargi