Strona Główna · Przetargi · Formularze i wnioski · Uchwały Rady Gminy · Szkoły ·
Biuletyn
BIP
Nawigacja

Start
Strona Główna
Kategorie Aktualności
Gazetka Lokalna

Urząd
Urząd Gminy
Przetargi
Przetargi - PUK Raciechowice
Konkursy
Deklaracje podatkowe
Formularze i wnioski
Rachunki bankowe
Nieruchomości - ogłoszenia różne
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia i nabory
Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Struktura Urzędu Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy

Gmina
Położenie
Agroturystyka
Sadownictwo
Szkoły
Straż Pożarna
Parafie
Zabytki
Katalog Firm
Oferty Inwestycyjne
Postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚDS
Informacje

GOPS
Ogłoszenia i nabory

Dodatki
Publikacje
Galerie Zdjęć
Download
Linki

Kontakt
Szukaj
Kontakt
Numery Telefonów
Adresy E-mail
Stop Przemocy
Stop Przemocy
Euroregion Tatry
Beskid Art Deco
Telewizja Powiatowa iTV
Przetargi
Fundacja ARTS
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2016-02-11
Kursy walut strzałka 0.42%
3,9219
Kursy walut strzałka 0.09%
4,4407
Kursy walut strzałka 0.24%
4,0541
Kursy walut strzałka 0.68%
5,6707
Znajdź nas na Facebook'u
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raciechowice, 30.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 30.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2”

z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 28.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania,

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 28 grudnia 2015r. o uzupełnieniu decyzji z dnia 15 grudnia 2015r. znak: RGPiN.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice".

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 16.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2" z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 15.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Raciechowice, 09.12.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 9 grudnia 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2”,

z wniosku z dnia 30.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 18.11.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 27.11.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


Raciechowice, 10.11.2015r.

Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam strony postępowania

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 10 listopada 2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.10.2015r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”.

Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.


Postanowienie z dnia 10 listopada 2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.10.2015r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • Postanowienie z dnia 10 listopada 2015r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 21.10.2015r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania


  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 21.10.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E


  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)(tj. Dz. U. 2013 poz.267)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 21 pażdziernika 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”,

  z wniosku z dnia 28.07.2015r. zmienionego w dniu 11.08.2015r., uzupełnionego w dniu 16.09.2015r. Inwestora: Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice.

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.


  Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania


  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 2015-08-11

  Nasz znak: RGPiN.6220.3.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz.267)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 30.07.2015r. zmieniony w dniu 11.08.2015r. Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach na działce o numerze ewidencyjnym 559/2", realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 559/2, obręb: Raciechowice.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.

  Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień.

  Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


  Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie ewidencyjnej:

 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ_6_oczyszczalnia - dokument do pobrania


  Karta informacyjna przedsięwzięcia:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - dokument do pobrania

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 2015-08-11

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.267)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 28.07.2015r. zmieniony w dniu 11.08.2015r. Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, działającej przez pełnomocnika Panią Sandrę Czogała, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Raciechowice”.

  Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Ponieważ liczba stron niniejszego pos­tępo­wa­nia przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o udo­stęp­nia­niu infor­mac­ji o śro­do­wis­ku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wis­ka oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wis­ko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.) zasto­so­wano prze­pis art. 49 Ko­deksu pos­tę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go sta­no­wią­cy, że stro­ny mogą być za­wia­da­mia­ne o de­cyz­jach i in­nych czyn­noś­ciach orga­nów ad­mini­stra­cji pub­licz­nej przez ob­wiesz­cze­nie lub w inny zwy­cza­jowo przy­jęty spo­sób pub­licz­nego ogła­sza­nia. W przy­pad­ku za­wia­da­mia­nia stron przez pub­licz­ne ob­wiesz­czenie, do­ręcz­enie uwa­ża się za do­ko­na­ne po upły­wie 14 dni od dnia pub­licz­nego ob­wiesz­czenia.

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14.


  Mapy ewidencyjne z przebiegiem trasy kanalizacji sanitarnej i oraz sieci wodociągowej i obiektów towarzyszących:

 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 1 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 2 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 3 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 4 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 5 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 6 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ_6_oczyszczalnia - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 7 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 8 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 9 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 10 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 11 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 12 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 13 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 14 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 15 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 16 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 17 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 18 - dokument do pobrania
 • 630_PZT_Ewidencja_Raciechowice_ARKUSZ 19 - dokument do pobrania


  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - dokument do pobrania

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 10.07.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E


  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  że w dniu 10.07.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice

  z wniosku z dnia 04.02.2015r. inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 25.06.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
  o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice, z wniosku z dnia 04.02.2015r. Inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 12.06.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 12 czerwca 2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice,

  z wniosku z dnia 04.02.2015r. Inwestora: Pana Adama Kuca AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 12.02.2015r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2015


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz.267)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 04.02.2015r. Pana Adama Kuca prowadzącego działalność gospodarczą pn. AK. TECHNOLAK z siedzibą: Kornatka 175, 32-410 Dobczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa hali przemysłowej – lakierni proszkowej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr ewid. 675 w miejscowości Raciechowice, realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 675, obręb: Raciechowice.,

  Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14. Zgodnie z art. 64 ust.1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 18.11.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  że w dniu 18.11.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,,

  z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.) uzupełnionego w dniu 26.09.2014r. inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działającego przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 03.11.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,

  z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.), uzupełnionego w dniu 26.09.2014r Inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działająca przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 17.10.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.2.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 17 października 2014r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dla hali produkcyjno - magazynowej suszenia, pakowania i magazynowania kawy wraz z zapleczem biurowo - socjalnym, na halę produkcyjno - magazynową do produkcji CYDRU (napoju alkoholowego do 8%) lub WINA (do 14% alkoholu), wraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza biurowo socjalnego w Komornikach gm. Raciechowice na dz. nr 279”,

  z wniosku z dnia 13.08.2014r. (data wpływu 18.08.2014r.), uzupełnionego w dniu 26.09.2014r Inwestora: SLOW FLOW GROUP Sp. z o. o. z siedzibą Pogorzany 221, 34-623 Szczyrzyc, działająca przez pełnomocnika p. Arkadiusza Kolińskiego, ul. Piastowska 19, 32-410 Dobczyce.

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 25.07.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w dniu 25.07.2014r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki" z wniosku z dnia 23.05.2014r. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 09.07.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 23.05.2014r. (data wpływu 23.05.2014r.), Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 24.06.2014r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.1.2014


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 24 czerwca 2014r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 23.05.2014r. Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73 o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji jw. (decyzja z dnia 24.09.2013r. znak: RGPiN.6220.4.2013).

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 2014-05-27

  RGPiN.6220.1.2014


  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 23.05.2014r. (data wpływu 23.05.2014r.), Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, znak RGPiN.6220.4.2013 z dnia 24.09.2013r.

  Wnioskodawca wystąpił o zmianę ww. decyzji w zakresie dotyczącym kilometraża planowanego zastosowanie typów opasek brzegowych.

  Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.),organem właściwym do wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, ze zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiący, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W przypadku zawiadamiania stron przez publiczne obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

  Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14 w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 29.10.2013r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.3.2013


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 267) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w dniu 29.10.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 662 i 665, obręb: Raciechowice, gmina Raciechowice z wniosku z dnia 13.03.2013r. ECOENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w 30-560 Kraków, ul. Uśmiech 9.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 08.10.2013r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.3.2013


  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E
  o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 662 i 665, obręb: Raciechowice, gmina Raciechowice zawiadamiam strony postępowania, iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały umożliwiające merytoryczne rozpatrzenie sprawy.

  Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14.

  Zawiadomienie o w/w możliwości wypowiedzenia się stron co do zgromadzonego materiału dowodowego zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

  Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 24.09.2013r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.4.2013


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 38 i 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  że w dniu 24.09.2013r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełnionego w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 17.09.2013r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.3.2013


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia z dnia 8 sierpnia 2013r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW położona w miejscowości Raciechowice na działkach nr ewid. 662 i 665, realizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 662 i 665, obręb: Raciechowice, gmina Raciechowice, z wniosku z dnia 13.03.2013r., Inwestora: ECOENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w 30-560 Kraków, ul. Uśmiech 9

  Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 30.08.2013r

  Nasz znak: RGPiN.6220.4.2013


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam strony postępowania

  iż organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełnionego w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

  Z materiałami sprawy oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 08.08.2013r.

  Nasz znak: RGPiN.6220.4.2013


  O B W I E S Z C Z E N I E

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam strony postępowania

  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciechowice: www.raciechowice.pl postanowienia Wójta Gminy Raciechowice z dnia 8 sierpnia 2013r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”, z wniosku z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełnionego w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika Inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Z treścią ww. postanowienia zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od wywieszenia obwieszczenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice, 2013-06-20

  RGPiN.6220.4.2013


  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 29.05.2013r. (data wpływu 04.06.2013r.), uzupełniony w dniu 14.06.2013r. Pani Agaty Władysławy Rakoczy-Kot zam. ul. Chopina 23 32-600 Oświęcim - Pełnomocnika inwestora: Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000-2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki”.

  Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Raciechowice, który po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

  W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron.

  Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, w pokoju nr 14 w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

  Inspektor d/s Budownictwa i Gospodarki
  Przestrzennej mgr inż. arch. Mariusz Undas


  Raciechowice 2013-04-11

  RGPiN.6220.3.2012


  O B W I E S Z C Z E N I E
  Wójta Gminy Raciechowice


  Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się, że w dniu 11.04.2013r. na wniosek Inwestora, którym jest: Gmina Raciechowice z siedzibą 32-415 Raciechowice 277 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej – odcinek Raciechowice „Na Zarębki”, na działkach 540/9, 539, 538/6, 538/28, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533, 532, 672/1, 670/2, 673/1, 673/2, 674/4, 674/3, 674/2, 675, 676, 677, 678, 648, 679, 680 obr. Raciechowice; oraz „Rozbudowa k

 • Kontakt
  Urząd Gminy
  Raciechowice


  32-415 Raciechowice 277

  tel: (012) 37-25-201
  fax: (012)37-25-200

  wojt@raciechowice.pl

  Wójt Gminy - Marek Gabzdyl:
  tel. kom. 607 916 519

  Numery rachunków bankowych
  PUK Raciechowice
  PUK Raciechowice
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Raciechowice Sp. z o.o.

  32-415 Raciechowice 197
  (Dawny budynek RSP)

  www.pukraciechowice.pl

  Menu


  Strona główna
  Oferta
  Ceny i stawki opłat
  Schemat organizacyjny
  Druki do pobrania
  Przetargi
  Konkurs
  Przetargi
  Przetargi
  GOPS Raciechowice
  Przetargi
  Karta Dużej Rodziny
  Przetargi
  Wybory i Referenda
  PUK Raciechowice

  Informacje dotyczące Wyborów i Referendów

  Menu

  Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice- 28.02.2016 r.
  Wybory Parlamentarne 2015
  Referendum - 06.09.2015
  Wybory ławników 2016 - 2019
  Wybory do Izb Rolniczych 2015
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Raciechowice 2015
  Wybory Prezydenta RP 2015
  Wybory Sołeckie 2015
  Program usuwania azbestu
  Certyfikat
  Gmina Fairpaly 2009
  BOK PGNiG

  Usuwanie eternitu
  Przetargi
  Projekt PO IG 8.3
  OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice
  ECDL - szkolenia
  Partnerstwo
  Beskid Wyspowy
  Odkryj Beskid Wyspowy
  Nieruchomości
  Biuro Nieruchomości - Stanisław Spytek
  Kancelaria Radcy Prawnego
  Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Hans-Bielut
  Drogi
  Przetargi
  Covenant of Mayors
  Szkoła Muzyczna
  Przetargi
  Wybory Sołeckie 2013
  Przetargi
  Partnerstwo
  Partnerstwo
  Zobacz koniecznie
  Beskid Art Deco
  Beskid Art Deco
  Fundusze Europejskie
  Agencja Rynku Rolnego
  Partnerstwo
  Konsultacje Społeczne 2015
  Przetargi