„Modernizacja gospodarstw rolnych” - spotkanie informacyjne
Dodane przez admin dnia 26 February 2016 12:41:17
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjne dla rolników dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014-2020 z działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w następujących obszarach:

Spotkanie odbędzie się 14 marca 2016 r. o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym
w Myślenicach, ul. M. Reja 13. Poprowadzą je pracownicy Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR