Po szkoleniu dla radnych - seniorów
Dodane przez dnia 01 June 2016 12:43:12
Członkowie Rady Seniorów w Raciechowicach uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK w ramach projektu „Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim”.

Podczas pierwszego spotkania warsztatowego ośmioro radnych pracowało nad określaniem lokalnych zasobów, stworzeniem diagnozy uwzględniającej mocne i słabe strony naszej gminy oraz dyskutowało na temat możliwości rozwiązywania problemów seniorów z Gminy Raciechowice. Kolejnym tematem szkolenia było omówienie metod poszukiwania informacji, planowanie strategiczne oraz formy dialogu obywatelskiego i współpracy seniorów z samorządem i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Trenerzy prowadzący warsztaty zaprezentowali radnym dostępne środki finansowe na realizację działań kierowanych do najstarszych mieszkańców, a także metody ich pozyskiwania poprzez przygotowanie odpowiedniego wniosku projektowego.

Rozszerzona zawartość newsa
Członkowie Rady Seniorów w Raciechowicach uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK w ramach projektu „Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim”.

Podczas pierwszego spotkania warsztatowego ośmioro radnych pracowało nad określaniem lokalnych zasobów, stworzeniem diagnozy uwzględniającej mocne i słabe strony naszej gminy oraz dyskutowało na temat możliwości rozwiązywania problemów seniorów z Gminy Raciechowice. Kolejnym tematem szkolenia było omówienie metod poszukiwania informacji, planowanie strategiczne oraz formy dialogu obywatelskiego i współpracy seniorów z samorządem i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Trenerzy prowadzący warsztaty zaprezentowali radnym dostępne środki finansowe na realizację działań kierowanych do najstarszych mieszkańców, a także metody ich pozyskiwania poprzez przygotowanie odpowiedniego wniosku projektowego.

Instruktorzy zajęć zwrócili uwagę na wysoki stopień angażowania seniorów w Raciechowicach w lokalne życie oraz różnorodność kierowanej do nich oferty: edukacyjnej, integracyjnej, kulturowej.

Kolejne etapy projektu to wizyty studyjne dla dwóch przedstawicieli każdej z rad biorących udział w zadaniu. Odwiedzając dwie Rady Seniorów z Małopolski i Śląska, radni poznają różne sposoby zarządzania i organizowania się rad, nawiążą kontakty partnerskie, dowiedzą się, jak rady współpracują z gminą, jak rozwiązują problemy, jak organizują swoją bieżącą pracę i jak ją dokumentują, jak inicjują działania międzypokoleniowe itd. Projekt przewiduje również weekendowy jesienny wyjazd w Tatry dla najbardziej aktywnych uczestników. Na Podhalu pogłębione zostaną m.in. wątki poruszane podczas spotkań oraz wypracowane „inicjatywy senioralne” dla rozwiązania najważniejszych problemów osób starszych. Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na konferencji zamykającej projekt.

Projekt „Profesjonalne Rady Seniorów w Województwie Małopolskim” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują.