Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - projekt „Tak, potrafię!”
Dodane przez admin dnia 28 July 2016 12:36:27
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”

Adresaci:
Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:
nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Rozszerzona zawartość newsa
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie „Tak, potrafię!”

Adresaci:
Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:
nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

Oferta:
wsparcie w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania
zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy

Dodatkowo:
zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
stypendium stażowe
stypendium szkoleniowe

Rezultat:
Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Wsparcia „Kolping”
Ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
centrum.krakow@kolping.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).