Ptasia grypa - rekompensaty dla rolników
Dodane przez admin dnia 13 February 2017 13:29:49

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego od 1 do 28 lutego 2017 r.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.


Rozszerzona zawartość newsa

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego od 1 do 28 lutego 2017 r.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wnioskodawcą pomocy może być producent rolny, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze spełniającym w/w warunki przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby. Stawki rekompensaty wynoszą: 25 zł - za indyka, strusia; 15 zł - za kaczkę, gęś; 5 zł - za kurę, perlicę, przepiórkę; 4 zł - za gołębia, bażanta i kuropatwę.

W razie pytań prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi w biurach powiatowych Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.